استخدام

اپراتور خانم

تعداد مورد نیاز: 5 نفر ارسال رزومه

از تعدادی خانم آشـنا به کامپیوتر و اینترنت دعوت به همـکاری می شود. ساکنین منطقه گاندی و اطراف در اولویت قرار دارند.

توجه: ارائه گزارش تحلیلی از وب سایت دلتا در روز مصاحبه برای شما امتیاز محسوب می شود.